Spółdzielnia Socjalna Kociewska
1

Witamy na stronie internetowej Kociewskiej Spółdzielni Socjalnej. Znajdziesz tutaj informacje o naszej działalności.

Nasza spółdzielnia świadczy usługi z szeroko pojętej opieki społecznej, w tym przede wszystkim zajmujemy się opieką nad osobami starszymi, osobami niezależnymi i niepełnosprawnymi. 

Ponadto prowadzimy szereg działań o charakterze społecznym, w tym świadczymy bezpłatną pomoc prawną, organizujemy wydarzenia kulturalne i oświatowe, wspieramy lokalne wydarzenia i zajmujemy się działalnością sponsoringową.

Zysk z działalności gospodarczej przeznaczamy na realizację zadań statutowych.

O nas

Jesteśmy podmiotem łączącym cechy przedsiębiorstwa oraz organizacji pozarządowej, którego podstawowym zadaniem jest reintegracja zawodowa osób zakwalifikowanych do grup defaworyzowanych, w tym między innymi osób niepełnosprawnych, bezrobotnych lub korzystających z określonych form państwowej pomocy socjalnej.

Naszym nadrzędnym celem jest powrót do uregulowanego życia społecznego oraz zawodowego osób o wysokim prawdopodobieństwie wykluczenia społecznego przy jednoczesnym prowadzeniu przedsiębiorstwa, które oprócz zaspokajania potrzeb lokalnej społeczności oraz aktywnym uczestnictwie na rynku usług komercyjnych prowadzi działalność społeczną, kulturalno-oświatową oraz społecznie użyteczną.

Podmioty założycielskie

Kociewska Spółdzielnia Socjalna została założona przez dwa zaprzyjaźnione samorządy: Gminę Pelplin oraz Gminę Morzeszczyn.

znak jakosci ekonomii spolecznej i solidarnej 2020 RGB 768x758Znak jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej

Kociewska Spółdzielnia Socjalna zajęła III miejsce w konkursie Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej w roku 2020 w kategorii Debiut Roku organizowanym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Kapituła konkursowa doceniła prowadzoną przez nas działalność gospodarczą, a także aktywność pro-obywatelską na rzecz lokalnego środowiska.

 

1 wersja wielobarwna na bialym tle1Pracodawcy Pomorza

Od 2021 roku jesteśmy członkiem Stowarzyszenia Pracodawcy Pomorza. „Pracodawcy Pomorza”, to największa i najstarsza organizacja pracodawców działającą na obszarze województwa pomorskiego.

Back to top